Banner

(TTV) Phát huy thế mạnh du lịch nông thôn 

12:12, 27/09/2022
Xã Hồng Thái, huyện Na Hang đang tập trung phát triển du lịch nông thôn, phát huy được tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái, phù hợp với xu hướng du lịch xanh.