Banner

(TTV) Tập trung xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng

21:02, 17/08/2022
Du lịch Tuyên Quang đang phục hồi trở lại sau đại dịch, việc khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch mới, độc đáo, đáp ứng được sự thay đổi về nhu cầu của du khách được xem là "chìa khóa” để phát triển du lịch bền vững.