Banner

(TTV) Thúc đẩy các hoạt động quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh

Việc thực hiện clip để quảng bá du lịch, góp phần giới thiệu vùng đất, danh lam thắng cảnh địa phương, truyền đi thông điệp du lịch về vùng đất thân thiện, mến khách mà chi phí không lớn song có sức lan tỏa cao. Xuất phát từ ý tưởng đó, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang, VNPT Tuyên Quang xây dựng chuỗi các clip về vùng đất, con người Tuyên Quang để khai thác lợi thế quảng bá từ mạng xã hội.