Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ 10

21:23, 12/10/2022
Chiều ngày 12/10, đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ 10 (mở rộng), đánh giá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.