Banner

(TTV) Đảng bộ xã Bình An lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

12:30, 26/09/2022
Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phát triển kinh tế, xã Bình An, huyện Lâm Bình đã xuất hiện một số mô hình điển hình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

 

 

Trước đây, gia đình chị Chẩu Thị Thêu, thôn Phiêng Luông, xã Bình An chỉ chăn nuôi gà để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. 

 

Hơn một năm nay, mỗi lứa, gia đình chị đã đầu tư nuôi trên 200 con gà và gần 50 con vịt để bán ra thị trường.

 

Nhận thấy chăn nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, gia đình chị đang tiếp tục mở rộng quy mô, tăng thu nhập.


Nhân rộng mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ xã Bình An đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Xã đã xây dựng đề án, kế hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

 

Khuyến khích nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. 

 

Đến nay, sau gần 2 năm triển khai thực hiện, một số mô hình, nhóm sở thích sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hoá đã phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.  


Quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Bình An đang phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực và khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, sớm đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra./.


Thúy Phượng - Xuân Cường (TT VH, TT và TT huyện Lâm Bình)