Banner

(TTV) Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng quý IV/2022

21:07, 10/10/2022
Chiều ngày 10/10, các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã dự hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2022 do Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các tỉnh, thành phố. 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. 

 

 

Quý III/2022, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu, cụ thể hóa triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức, xây dựng Đảng; Kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quan trọng về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động theo dõi đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy nhiệm kỳ 2022-2025. 

 

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu phân tích, làm rõ những hạn chế trong triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng ở các địa phương; Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; Một số vấn đề liên quan đến công tác bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ…

 

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung hoàn thành chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng; Hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao. Toàn ngành tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; Tham mưu hoàn thành Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng; Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; Đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định, xem xét quy hoạch cán bộ theo nhiệm kỳ của các địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định, quy trình./. 

                                               

 Thái Văn – Hùng Sơn