Banner

(TTV) Huyện Lâm Bình thực hiện Nghị định 28 của Chính phủ về Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

21:01, 26/02/2024

Thực hiện Nghị định số 28 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã giải ngân các nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn.