Banner

(TTV) Tổ chức nhiều hoạt động động viên tân binh lên đường làm nghĩa vụ

13:08, 25/02/2024

Trong ngày hôm qua (24/2), các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động động viên tân binh yên tâm lên đường làm nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.