Banner

(TTV) Bảo tồn phát huy giá trị Cây di sản Việt Nam

12:27, 26/02/2024

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa có văn bản công nhận 2 cây Nghiến trên địa bàn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang là Cây Di sản Việt Nam. Đây là niềm tự hào không chỉ đối với chính quyền và người dân địa phương mà còn là niềm vui chung của ngành lâm nghiệp Tuyên Quang trong việc gìn giữ, bảo tồn nhiều năm qua.