Banner

(TTV) Tuyên Quang có thêm 4 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

14:06, 03/06/2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa Quyết định công bố 4 Di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Tuyên Quang được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.