Banner

(TTV) Các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới

14:05, 03/06/2023

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” năm 2023, huyện Chiêm Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, tập trung xử lý rác thải và chống rác thải nhựa.