Banner

(TTV) Thành phố Tuyên Quang tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

21:14, 02/06/2023

Sáng ngày 2/6, UBND thành phố phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh  tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, UBND các xã, phường, trường học trên địa bàn thành phố.