Banner

(TTV) Đẩy mạnh phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”

13:15, 05/06/2023

Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” hiện đã và đang được triển khai thiết thực, sáng tạo tại các địa phương trong tỉnh và nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân góp phần giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.