Banner

 (TTV) Đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân

14:54, 04/06/2023

Thời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao, để đáp ứng đủ nguồn nước cho sinh hoạt của nhân dân, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã tập trung thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo việc cung cấp nước không bị gián đoạn.