Banner

(TTV) Triển khai Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

15:39, 22/11/2022
Sáng ngày 22/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Triển khai đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030 và kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh thành phố.