Banner

(TTV) Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập

12:43, 20/08/2022
Sáng ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”. Hội nghị nhằm tìm ra lời giải cho những thách thức đối với thị trường lao động trong thời gian qua.

Dự hội nghị tại Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố.

 

 

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh cả nước đang hết sức nỗ lực khắc phục những ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, đặc biệt là đối với thị trường lao động và thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch.

 

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, việc làm là một trong những nhu cầu cơ bản của con người để có thể đảm bảo cuộc sống và sự phát triển toàn diện, về cơ bản, thị trường lao động đã được hình thành và từng bước vận hành theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, vẫn chưa theo kịp được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chưa thích ứng đầy đủ được với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Thể chế phát triển thị trường lao động còn bất cập; Cân đối cung - cầu lao động chưa thật hiệu quả dẫn tới chưa tiệm cận được năng suất tiềm năng, thiếu cơ sở dữ liệu điện tử trong quản lý lao động, nhu cầu kỹ năng tương lai.

 

Về một số giải pháp cụ thể phát triển thị trường lao động thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ đề nghị phải nâng cao nhận thức về thị trường lao động có tính quy luật cung - cầu và cạnh tranh; Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất, tập trung phát triển lao động có kỹ năng, thúc đẩy tạo việc làm bền vững, có thu nhập cao; Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, hệ thống giáo dục nghề nghiệp và mạng lưới an sinh xã hội. Tạo việc làm ở khu vực nông thôn, miền núi để người dân có thể làm việc tại quê hương với mức thu nhập ổn định. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đổi mới toàn diện hệ thống đào tạo, giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng thời cơ dân số vàng, phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

 

 An Thu – Đỗ Dương