Banner

(TTV) Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương kiểm tra việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại huyện Lâm Bình và Na Hang

20:59, 19/08/2022
Hôm nay (19/8), đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại các trường học trên địa bàn huyện Lâm Bình và huyện Na Hang.