Banner

(TTV) Đảm bảo an toàn các bến đò ngang, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

Đảm bảo an toàn, kiểm sát chặt chẽ các bến thủy, bến khách ngang sông mùa mưa bão là nhiệm vụ quan trọng được Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các địa phương, các ngành thành viên tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.