Banner

(TTV) Hội nghị Kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, đặc trưng

12:31, 19/11/2023

Sáng ngày 19/11, Sở Công thương tổ chức Hội nghị Kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, đặc trưng tỉnh Tuyên Quang năm 2023.

Tham gia hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo sở Công thương các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Ninh Bình, An Giang; Lạng Sơn, Long An; Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, đặc trưng trong và ngoài tỉnh.