Banner

(TTV) Giải ngân đầu tư công đạt 6,3%

20:38, 28/03/2023

Tính đến ngày 15/3, toàn tỉnh giải ngân được 6,3% nguồn vốn đầu tư công. Tỷ lệ giải ngân chậm so với mục tiêu đề ra.

Nguyên nhân việc giải ngân nguồn vốn chậm do những tháng đầu năm tập trung quyết toán giải ngân các nguồn vốn của năm 2022, một số địa phương chưa tổ chức phân khai chi tiết nguồn vốn. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư chưa được các chủ đầu tư quan tâm đúng mức và thiếu tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc và chưa được tháo gỡ, giải quyết kịp thời, dứt điểm…

 

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh đã có công điện chỉ đạo các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh, các chủ đầu tư triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị quyết liệt chỉ đạo tập trung nhân lực, vật tư, máy để tổ chức triển khai thi công các dự án theo đúng tiến độ. Theo dõi, bám sát quá trình lập hồ sơ dự án, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền. Khẩn trương đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án khởi công mới sử dụng vốn đầu tư công năm 2023, bảo đảm khởi công theo tiến độ, kế hoạch được duyệt./.

 

 

 

Lê Thắng