Banner

(TTV) Tập trung phát triển thương mại dịch vụ

21:09, 26/03/2023

Xã Hồng Lạc của huyện Sơn Dương luôn tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, ngành nghề dịch vụ, góp nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Hoạt động thương mại, dịch vụ dần sôi động và đa dạng.


Nhiều cơ sở kinh doanh nằm trên trục đường chính, khu chợ đã tận dụng lợi thế mặt bằng, mở rộng quy mô và đưa nhiều mặt hàng vào bày bán nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Các ngành nghề sản xuất và kinh doanh cũng ngày càng phong phú, đa dạng, quy mô lớn ngày càng nhiều. 


Sự tăng trưởng liên tục của lĩnh vực này trong thời gian qua, không những làm tăng nguồn thu ngân sách, mà còn góp phần tạo thu nhập, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

 

Để khai thác lợi thế về phát triển thương mại, dịch vụ, thời gian qua, xã Hồng Lạc đã chú trọng huy động, lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển lĩnh vực này.


Tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, sản xuất, khuyến khích các hộ có nhà mặt đường mạnh dạn đầu tư, mở rộng kinh doanh, cung cấp dịch vụ theo nhu cầu thị trường. 


Các dịch vụ bán buôn và bán lẻ, vận tải… phát triển nhanh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 


Nhờ đó, giá trị lĩnh vực thương mại, dịch vụ của Hồng Lạc năm sau thường cao hơn năm trước.

 

Thương mại, dịch vụ được chú trọng phát triển, đang là động lực lớn góp phần phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân ở xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương./.

 

 


Minh Khuyên, Hùng Sơn