Banner

(TTV) Xây dựng, phát triển thương hiệu chè xanh Thái Sơn

13:57, 27/03/2023

HTX Chè Xanh Thái Sơn, huyện Hàm Yên từ khi thành lập đến nay đã lựa chọn gắn bó phát triển vùng chè sạch, đây chính là thế mạnh, là hướng đi thuận lợi với những xã viên vốn là nông dân chuyên trồng chè. Hiện nay, với hơn 12 ha diện tích chè và trên 30 xã viên tham gia sản xuất, HTX đang từng bước xây dựng thương hiệu tạo chỗ đứng trên thị trường.

 

Tiền thân là tổ hợp tác sản xuất chè xanh được thành lập và hoạt động từ năm 2015.

 

Nhận thấy việc sản xuất chè an toàn được người tiêu dùng rất quan tâm, các thành viên cùng nhau thành lập HTX và từng bước thay thế những diện tích chè cũ kém hiệu quả sang trồng bằng những giống chè mới có ưu điểm vượt trội về năng suất, sản lượng. 

 

Nhiều diện tích chè đã đạt năng suất từ 150 - 170 tạ/ha.

 

Mọi người cùng thống nhất đầu tư thâm canh vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn VietGAP. 

 

Đến nay, đơn vị có 12 ha sản xuất theo tiêu chuẩn này và đã được cấp giấy chứng nhận.

 

Khi vùng nguyên liệu đã ổn định cả về số lượng và chất lượng, HTX từng bước đầu tư cơ sở chế biến chè. 

 

Ban đầu với quy mô nhỏ, phân tán tại các hộ gia đình là thành viên hợp tác xã với máy sao thủ công. 

 

Nay HTX đã hoàn thành đầu tư xưởng chế biến tâp trung với dây chuyền chế biến với 8 máy vò chè, 2 máy chè sao bằng nhiệt, 2 máy sao bằng điện… 

 

Nhờ hệ thống máy và thiết bị chế biến chè được đầu tư, chất lượng sản phẩm chè xanh Thái Sơn đã đồng đều và ngày một nâng cao. 

 

Trăn trở, muốn cho sản phẩm của mình đi xa hơn. Năm 2021 HTX đã lập hồ sơ gửi Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ sản phẩm “Chè xanh Thái Sơn.

 

Để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm Chè xanh Thái Sơn, Hợp tác xã  tham gia phân hạng sản phẩm OCOP trong năm 2022 và đạt tiêu chuẩn 3 sao.

 

Đây cũng là động lực để HTX tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường hơn nữa trong thời gian tới./.

 

Ngọc Bích – Duy Tùng