Banner

Hướng dẫn các bước khai báo y tế điện tử toàn dân

Việc khai báo y tế điện tử bắt đầu được triển khai. Theo đó, người dân Việt Nam và nước ngoài đến Việt Nam có thể khai báo y tế theo các bước sau:

 

Theo VOV.VN