Banner

(TTV) Lâm Bình điểm đến

 Để du lịch phát triển bền vững và trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, huyện Lâm Bình đang tập trung nhiều giải pháp, hướng dẫn người dân làm du lịch một cách bền vững.