Banner
21:52, 21/01/2021
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được tổ chức từ ngày 11 – 19/2/1951 tại xã Vinh Quang, nay là xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đây là Đại hội lần đầu tiên được tổ chức trong nước và là Đại hội duy nhất cho đến nay được tổ chức ở ngoài Thủ đô Hà Nội.