Banner

(TTV) Tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa cán bộ đảng viên với Nhân dân

12:54, 29/12/2023

 Thực hiện phương châm hướng về cơ sở, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Lâm Bình đã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường các hoạt động với người dân. Qua đó, góp phần tạo niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.