Banner

(TTV) Lâm Bình sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

20:54, 28/11/2023

Huyện ủy Lâm Bình vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 03 ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.