Banner

(TTV) Đức Ninh xã điển hình trong công tác phát triển đảng viên

12:21, 05/10/2023

Xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, góp phần củng cố năng lực lãnh đạo của Đảng, những năm qua, Đảng bộ xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.