Banner

(TTV) Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi huyện Na Hang năm 2023

21:14, 07/09/2023

Trong hai ngày (6 -7/9), Huyện ủy Na Hang đã tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp huyện năm 2023.

 

Tham dự Hội thi có 42 đồng chí Bí thư Chi bộ xuất sắc được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở. Từ kinh nghiệm thực tiễn cũng như công tác chuẩn bị chu đáo, các thí sinh đã tự tin, hoàn thành tốt các phần thi.


Hội thi là cơ sở để đánh giá thực trạng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở sát, đúng, thực chất hơn; Từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở…


Đồng thời là dịp tuyên truyền, phổ biến, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; Góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”./.

 

                                                   Lý Vinh – Văn Nam