Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ 22

Huyện ủy Lâm Bình vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 (mở rộng), nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -  an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Huyện ủy Lâm Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản lượng lương thực vụ Xuân trên 8.190 tấn; trồng mới gần 560 ha rừng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 157 tỷ đồng; thu hút 9.000 lượt khách đến thăm quan du lịch. Công tác lao động, việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững.

 

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của huyện Lâm Bình được xác định là tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt sản xuất. Chỉnh trang, xây dựng trung tâm huyện đạt tiêu chí Đô thị loại V vào cuối năm 2020, tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng các cấp đi vào cuộc sống. 

                             

CTV: Thúy Phượng - Trung Kiên (Trung tâm VH –TT -TT Lâm Bình)