Banner

(TTV) Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý

12:32, 18/01/2024

Ngày 12/1/2024, UBND tỉnh có Thông báo số 04/TB-UBND về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.