Banner

(TTV) Thanh niên với các hoạt động vì cộng đồng

21:09, 17/01/2024

Phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.