Banner

(TTV) Hội nghị gặp gỡ, trao đổi tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

14:53, 04/06/2023

Sáng ngày 4/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại diện Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh; Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 

 

Hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, của các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, môi trường. Đây là một trong điểm nghẽn khi triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, khiến nguồn lực về đất đai chưa phát huy được hiệu quả, các tổ chức, doanh nghiệp gặp khó khăn rất nhiều khi thực hiện các dự án. 

 

19 ý kiến tại hội nghị đã trao đổi thẳng thắn về những vướng mắc cụ thể khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường như việc thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mất nhiều thời gian, nhiều vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định giá đất cụ thể, giao đất cho các dự án, việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, khoáng sản, môi trường có lúc chưa đảm bảo thời gian; còn chưa thống nhất trong việc xác định hình thức giao đất, cho thuê đất. Tài liệu điều tra cơ bản còn thiếu, cơ sở dữ liệu của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường,việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn chậm, ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án. Đặc biệt là nhiều văn bản, quy định, thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường còn chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

 

Các ý kiến cũng đề xuất giảm bớt thủ tục hành chính cho các dự án phát triển các khu đô thị, cụm công nghiệp và khu công nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp thuê đất làm trụ sở.

 

Các ý kiến nêu tại Hội nghị đã được các ngành chức năng trao đổi, hướng dẫn, giải đáp. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời một số kiến nghị cụ thể, cam kết, Sở sẽ tiếp tục thực hiện việc cải cách hành chính, thực hiện tiếp nhận 1 bộ hồ sơ cho toàn bộ những thủ tục liên quan đến lĩnh vực tài nguyên – môi trường khi thực hiện dự án đầu tư, rút 30% thời gian thẩm định thủ tục hành chính.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, đất đai, tài nguyên là nguồn lực quan trọng, những vướng mắc về thủ tục hành chính liên quan đến đất đai là rào cản khi khai thác nguồn lực này. Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành một số văn bản để tháo gỡ các vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế, thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường vẫn còn rất nhiều, gây khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp. Nguyên nhân do hệ thống pháp luật còn có sự chồng chéo, chưa thống nhất giữa Luật Đất đai với quy định của pháp luật, quy trình thực hiện thu hồi đất còn mất nhiều thời gian, chưa có hướng dẫn với một số trường hợp cụ thể, xác định giá đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thường chưa sát với giá thị trường. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, quyết liệt tháo gỡ khó khăn trong thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Đồng chí đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch giải quyết cụ thể các vụ việc, hướng dẫn giải quyết các chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường.  Các sở, ban, ngành địa phương tăng cường công tác phối hợp, trao đổi với doanh nghiệp, giải quyết các vướng mắc cho tổ chức, doanh nghiệp bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư; phát huy, khai thác có hiệu quả nguồn lực từ tài nguyên đất đai, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 

An Thu - Lê Thắng