Banner

(TTV) Hàm Yên tăng cường phòng chống Covid -19

13:59, 27/04/2023

Trước số ca mắc Covid- 19 có xu hướng tăng, huyện Hàm Yên đã tăng cường công tác tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của tỉnh, của huyện.