Banner

(TTV) Bảo hiểm Xã hội tỉnh với các hoạt động chung tay vì cuộc sống cộng đồng

15:37, 22/11/2022
Nhằm chung tay vì cuộc sống cộng đồng, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ cho nhiều hộ gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn.