Banner

(TTV) Tín dụng chính sách tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo bền vững

13:39, 21/11/2022
Nhằm giúp người dân phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững, trong thời gian qua cùng với nhiều nguồn lực khác, vai trò của nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả, góp phần không nhỏ trong công tác giảm nghèo của địa phương.