Banner

(TTV) Không khí ngày Khai giảng năm học mới ở huyện vùng cao Lâm Bình

Là huyện vùng cao khó khăn của tỉnh Tuyên Quang, nhưng các địa phương trên địa bàn huyện Lâm Bình đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, dành những điều tốt đẹp nhất cho các em học sinh.