Banner

(TTV) Một ngày trên chốt Đông Đăm

Với sự cố gắng, linh hoạt, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Na Hang nói chung và các trinh sát an ninh trên chốt Đông Đăm nói riêng đã đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát động quần chúng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, bao vây, phong tỏa, vô hiệu hóa, thu hẹp diện ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trong vùng đồng bào dân tộc Mông, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã Thượng Nông.