Banner

(TTV) Đảm bảo nguồn hàng tiêu dùng trong mùa dịch Covid -19

“Đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong cả trường hợp có dịch covid 19 xảy ra trên địa bàn tỉnh”, là khẳng định của ngành chức năng trước tình trạng người dân mua hàng tích trữ trong những ngày qua.