Banner

(TTV) Khai mạc Hội thao công nhân, viên chức, lao động ngành Nông nghiệp năm 2023

13:22, 11/11/2023

Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tổ chức Khai mạc Hội thao công nhân, viên chức, lao động năm 2023.