Banner

(TTV) Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung phát triển kinh tế - xã hội

21:18, 22/01/2024

Chiều ngày 22/1, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì họp Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy.

 

 

 

Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Mục tiêu đề ra: Có thêm 12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Số tiêu chí bình quân chung toàn tỉnh đạt 16,4 tiêu chí/xã...

 

Về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các ngành xem xét, cân đối nguồn lực để thực hiện các mục tiêu đề ra. Đồng thời có lộ trình cụ thể để thực hiện, đảm bảo kế hoạch được triển khai sát với mục tiêu; Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2024, trong quá trình tổ chức thực hiện thường xuyên kiểm tra, giám sát, chú ý tới việc phân khai vốn, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện thực hiện.

 

Thường trực Tỉnh ủy cũng đã xem xét, cho ý kiến vào các nội dung về: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2024; Điều chỉnh một số tiểu dự án thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, Trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang; Cho ý kiến vào một số dự án đầu tư tại tỉnh, trong đó có Phương án Đầu tư Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 2) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang… và nhiều nội dung quan trọng khác./.

 

 

                                                                   Thái Văn – Lý Dũng