Banner

(TTV) Thành phố Tuyên Quang triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

12:22, 13/01/2023
Sáng nay (13/1), UBND thành phố Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.