Banner

(TTV) Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

11:49, 07/01/2022
Sáng ngày 7/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các huyện, thành phố. Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 145 điểm cầu các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn với sự tham dự của trên 1.200 đại biểu. 

 

 

Ngay sau khi Chính phủ triển khai giao chỉ tiêu đến các địa phương 01 ngày, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Điều này thể hiện sự quyết tâm rất cao trong công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

 

Năm 2021, tuy gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì tốc độ phát triển; Tăng trưởng tổng sản phẩm toàn tỉnh đạt 5,67%, đứng thứ 4 trong các tỉnh miền núi phía Bắc và đứng thứ 26 so với cả nước; Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch đề ra.

 

Một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang năm 2022 


-  Tổng sản phẩm trên địa bàn (Theo giá so sánh 2010): 21.440,6 tỷ đồng.
-  Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn: 8,33%.
- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: 10.146,7 tỷ đồng.
-   Giá trị sản xuất công nghiệp: 17.520 tỷ đồng.
-  Thu ngân sách nhà nước 2.784 tỷ đồng.
- Bê tông hóa 227km đường giao thông nông thôn, xây dựng 39 cầu trên đường giao thông nông thôn.

Tại hội nghị, đại biểu các ngành, các đơn vị đã bày tỏ quyết tâm trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ, điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Đề xuất biện pháp, phương án cụ thể, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phát triển công nghiệp, y tế cơ sở …đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được giao.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Năm 2022 là năm nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của giai đoạn 2020-2025. Tỉnh Tuyên Quang xác định tiềm năng và dư địa phát triển còn lớn, điều quan trọng là khai thác hiệu quả để phát triển thành thế mạnh. Vì vậy, cần phát huy những cách làm hay, sáng tạo và kết quả đạt được của năm 2021, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, nắm chắc thời cơ, tranh thủ thuận lợi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Người đứng đầu các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch, xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, phân công phụ trách để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. 

 

Thực hiện hiệu quả mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho Nhân dân gắn với thúc đẩy, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng kế hoạch thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, huy động, tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, liên kết vùng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng để hoàn thành kế hoạch được triển khai tại hội nghị.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí  Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải tính toán, xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực công tác được phân công; Khẩn trương giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách cụ thể cho các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc đảm bảo kịp thời, sát với tình hình thực tế địa phương, với tinh thần là giao đủ, giao đúng và không thấp hơn chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

 

Các cấp các ngành tập trung vào 9 nhóm giải pháp lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.  Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, triển khai thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm phòng vắc xin, bảo đảm an toàn, nhanh nhất. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị các ngành dịch vụ, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp có tính chất quyết định trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Quyết liệt thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số thúc đẩy xây dựng kinh tế số và xã hội số; Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp; Tích cực sử dụng chung cơ sở hạ tầng, nền tảng công nghệ trong chuyển đổi số.

 

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh nhấn mạnh việc xây dựng cơ quan hành chính các cấp đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ Nhân dân, vì đời sống của người dân. Các cấp, các ngành, các đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu phải tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, làm việc nào dứt việc đó, tạo chuyển biến rõ rệt trong trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong việc triển khai nhiệm vụ.

 

 Với sự đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của nhân dân các dân tộc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tin tưởng tỉnh Tuyên Quang sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022.
 

 An Thu - Lê Thắng