Banner

(TTV) Quốc hội thảo luận tại tổ về nhiều nội dung quan trọng

11:39, 06/01/2022
Tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ngày 6/1/2022, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Tham gia thảo luận tổ tại tỉnh Tuyên Quang có các Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.