Banner

(TTV) Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

20:52, 10/01/2022
Đổi mới toàn diện và mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu để giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, đó là yêu cầu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

 

 

Năm 2021, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự chỉ đạo của Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham mưu xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Kịp thời tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Tham mưu thực hiện việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc Đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; Tham mưu thực hiện tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; Tích cực vận động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Tham mưu ban hành, triển khai thực hiện Đề án về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Chủ trương "ba cùng" với nhân dân ở cơ sở được triển khai sâu rộng, bước đầu tạo được hiệu ứng tích cực, tạo sự gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân và nâng cao kiến thức thực tiễn, kịp thời phát hiện giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ, thống nhất, góp phần thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. 

 

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy cần phải đột phá, đổi mới toàn diện trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tăng cường giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; Hướng mạnh về cơ sở, quan tâm đến những vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân; Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân... Tiếp tục tham mưu kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, năng động, sáng tạo, tâm huyết, nhạy bén chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

An Thu –  Lê Thắng