Banner

Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử

Ngày 26-4, Ủy ban Bầu cử tỉnh có Thông báo số 08/TB-UBBC về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Bạn đọc xem danh sách tại Thông báo số 08/TB-UBBC

 

Theo TQĐT