Banner

(TTV) Khám sức khỏe cho học sinh các trường học

21:20, 12/10/2022
 Khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ có ý nghĩa quan trọng để phát hiện và ngăn chặn kịp thời bệnh tật, đảm bảo sức khoẻ để các bé có điều kiện vui chơi, học tập tốt. Thông qua đây cũng nhằm nâng cao nhận thức về ý thức phòng chống một số bệnh thường xuất hiện ở trẻ, góp phần đem lại một môi trường giáo dục an toàn và thân thiện.