Banner

(TTV) Tuyên Quang bứt phá từ nghị quyết về tam nông

14:27, 08/02/2024

Với hàng loạt chương trình, đề án, quyết định cụ thể hóa, sau 15 năm triển khai Nghị quyết số 26, Hội nghị Trung ương 7, khóa X, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã làm thay đổi căn bản bộ mặt của các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đã tạo đà cho một nền nông nghiệp hiện đại, đồng bộ với nền móng là người nông dân ngày càng sáng tạo và đổi mới tư duy sản xuất, cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.