Banner

(TTV) Tuyên Quang phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững

20:54, 07/02/2024

Những năm qua tỉnh Tuyên Quang luôn chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp. Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ che phủ rừng, đời sống người trồng rừng ở Tuyên Quang được nâng lên, kinh tế xã hội phát triển.