Banner

(TTV) Triển vọng ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp

15:50, 13/11/2022
Nhiều năm trở lại đây, sản xuất trong nhà màng tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đang là hướng đi được nhiều nông dân, hợp tác xã ở Tuyên Quang lựa chọn bởi những lợi ích kinh tế và môi trường. 

 

 

 

 

ng